24. kesäkuuta 2012

Riskit – vesimäärä


Virtaama tämän kevään tulvahuipusta Juhannukseen. Vesimäärä on tietysti oleellinen retken onnistumiselle. Tällä hetkellä näyttää, että vettä ei ainakaan ole liikaa. Snakeriverillä ei ole mittapisteitä, mutta Peelriverillä on parikin paikkaa, tämä mittapiste on lähempänä vuoristoa ja ylempänä sitä kohtaa, jossa Peel- ja Snariver yhtyvät.

Jos vettä on liikaa joudumme varmasti ohittamaan kapeat kanjoniposuudet maitse. Siihen olemme varanneet aikataulussa muutaman päivän.

Jos vettä on liian vähän, se voi hidastaa menoa monella tapaa. Alkumatkalla vpoimme jotua uittamaan kanoottia köysillä rannastakäsin, jos vettä on vähän. Väisteltäviä kiviä on vähällä vedellä enemmän.

Lisäksi johinkin kohtiin voi  vähällä vedellä muodostua hankalia könkäitä (putouksia), joita on väisteltävä. Lisäksi joen palmikko-osuudet, joissa virta jakautuu useampaan haaraan, hidastavat jos osumme liian matalaan haaraan.

Kuvan yhtenäinen sininen viiva kertoo virtaaman. Katkoviiva on pitkän ajan keskiarvo. Punainen viiva kertoo vedenkorkeuden. Kun virtaama puolittuu, veden korkeus vähenee vajaan kolmanneksen. Lähinnä kaavio kertoo, että tilanne näyttää meidän kannaltamme hyvältä. Tietysti kovat sateet voivat muuttaa tilanteen nopeastikin.

Peelriverin tämän hetkinen virtaama - n. 250 m3/s - on liki sama kuin Kymijoen Pernoolla juuri nyt.

Waterlevel looks OK to me. Propably locals would know better. At least, when we get to Whitehorse, we will get more accurate information from Kanoe People.